Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Håller björntjänst på att få betydelsen 'stor tjänst'?

Svar:

Föreställningen att björntjänst betyder 'stor tjänst' bli allt vanligare. Det är dock knappast ännu den allmänna uppfattningen; uttryckets innebörd är fortfarande 'tjänst som blir till skada för mottagaren'. Uttrycket anknyter till en fabel om björnen som skulle jaga bort en fluga från pannan på en sovande man. När han kastade en sten på flugan, krossade han mannens huvud och slog ihjäl den som han egentligen ville hjälpa.

Det är inte helt ovanligt att en betydelseutveckling sker som leder till att ett och samma uttryck kan ha två helt motstridiga betydelser. I sådana fall är det viktigt att den betydelse som avses tydligt framgår av sammanhanget.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej