Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Jag har hört både långtidscovid och postcovid om när man har långvariga covidrelaterade symtom. Vad rekommenderar ni?

Svar:

Vi rekommenderar postcovid för den som har symtom efter en avslutad covid-19-infektion. Rekommendationen baserar vi på den benämning som Socialstyrelsen valt.

I allmänt språkbruk finns flera uttryck i omlopp för långvariga covidrelaterade symtom, bland annat långtidscovid. Men medicinskt sett kan långtidscovid vara missvisande. Det bygger på föreställningen om att personen har en pågående infektion, men så ser det sällan ut. Personer med kvarstående eller sena symtom tycks nämligen oftast inte vara sjuka i själva covid-19-infektionen särskilt länge, även om man inom forskningen ännu inte riktigt vet hur det förhåller sig.

Inom hälso- och sjukvården har man framför allt ett behov av att skilja mellan en pågående infektion, alltså det vi nu kallar covid-19, och ett efterföljande tillstånd utan infektion, oavsett hur länge man har symtom. För detta efterföljande tillstånd rekommenderar Socialstyrelsen postcovid, en kortform för postinfektiöst tillstånd efter covid-19. I vissa mer allmänspråkliga sammanhang kan man som ett alternativ till postcovid använda en mer beskrivande benämning som besvär efter covid-19.

Även om det är betydligt ovanligare, kan det även finnas personer med en mer långvarig pågående covidinfektion. Behöver man särskilt benämna det tillståndet, kan man helt enkelt tala om långvarig covid-19-infektion.

Postcovid sluter an till liknande benämningar som står för olika tillstånd som uppstår efter andra virusinfektioner, t.ex. postpoliosyndrom, postviral sjukdom, postinfektiös asteni. Förledet post- ingår även i andra typer av sjukdomsbenämningar, t.ex. posttraumatiskt stressyndrom, postinfarktsyndrom.

Det man bör vara uppmärksam på och inte sammanblanda med diagnosbenämningen postcovid är uttrycket postcorona, som används för att beskriva tiden efter coronapandemin: ”Mycket talar för att vi postcorona inte kommer att återgå till att arbeta som innan pandemin slog till.” Man syftar då på tillståndet i samhället och inte på en enskild persons sjukdomstillstånd.

Språkbruket som har med pandemin att göra påverkas och förändras allt eftersom forskningen om covid-19 och coronaviruset som orsakar sjukdomen ger oss nya kunskaper.

Läs även:

Hur skriver man namnet på sjukdomen – COVID-19, Covid-19 eller covid-19 – och hur uttalar man det? Hur benämns viruset som orsakar sjukdomen?

Covidbevis, vaccinationsintyg, vaccinpass – vad heter intyget?

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej