Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad heter en maskin som projicerar datorskärmens bild på väggen?
Svar:
Vi rekommenderar det samma som Svenska datatermgruppen: dataprojektor.

Ibland kallas de data- och videoprojektor eftersom de även brukar kunna projicera storbild från video. Uttrycket kanon, som oftast syftar på takmonterade projektorer som projicerar data i stora samlingssalar, är i dag mindre vanligt. Dataprojektor rekommenderas även för sådana apparater.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej