Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur ska man inleda ett brev eller mejl? Ska man sätta utropstecken, punkt eller komma efter hälsningsfrasen?

Svar:

Det finns inga strikta regler för hur man inleder ett mejl eller brev. Vi rekommenderar att man anpassar sig till kommunikationssituationen, till vad man vill förmedla och sin relation till läsaren. I fråga om hälsningsfraser finns det dock några standardvarianter.

Efter det inledande hälsningsordet används oftast utropstecken, som då följs av stor bokstav:

Hej!

Vi vill härmed informera dig om våra nya öppettider.

Ett alternativ är att inleda med en hälsningsfras utan skiljetecken. Det kan man exempelvis göra om man upplever att ett utropstecken är väl hurtigt:

Bästa kund

Det är med stor glädje vi kan meddela att vår ombyggnad nu är klar.

Det har blivit vanligare att man sätter ett kommatecken efter hälsningsfrasen. Det beror förmodligen på påverkan från andra språk. Kommat följs då lämpligast av liten bokstav, som vid annan kommatering, särskilt om hälsningsfrasen och det som följer kan bilda en grammatisk mening:

Bästa kollega,
tack för din översikt över bilimporten.

Stor bokstav efter komma följer inte gängse skrivregler för kommatering men har också blivit vanligare, sannolikt efter engelsk förebild:

Hej,

Enligt er webbsida har ni stängt 1–31 juli, stämmer det?

Även punkt efter hälsningsfras kan förekomma:

Kära Liselott.

Har du hunnit tänka något på helgen?

För alla dessa varianter kan meningen efter hälsningsfrasen antingen följa direkt efter på samma rad, eller stå på egen rad. Om man skriver meningen på egen rad kan man välja att ha blankrad emellan eller inte.

Läs även: Hur ska ett brev avslutas? Kan man använda förkortningen Mvh?

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej