Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur används pronomenet hen?

Svar:

Hen är ett könsneutralt pronomen som används på primärt två sätt:

Dels används hen när könstillhörigheten är okänd, oväsentlig eller ska osynliggöras. Det fungerar då som ett alternativ till uttryck som han eller hon, den eller den stilmässigt mer byråkratiska synonymen vederbörande, som i exemplet Läraren måste se eleven för den hen är.

Dels används hen för att omtala personer som inte identifierar sig som han eller hon.

Om man vill uttrycka sig könsneutralt finns det även andra strategier att välja på.

Läs mer om böjningen av hen.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej