Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man Skype, Instagram, Facebook och Twitter eller skype, instagram, facebook och twitter? Ska det vara bindestreck i sammansättningar med dessa ord?
Svar:

Tjänster som Skype, Facebook, Twitter, Instagram och Youtube kan upplevas som ett slags kommunikationsstandarder i dag, och många tvekar därför om huruvida de verkligen är namn. Men jo, primärt är de fortsatt varumärken, dvs. namn på specifika tjänster. De ska därför skrivas med inledande versal, även i sammansättningar. Att skapa sammansättningar med dessa namn är i dag så etablerat att något förtydligande bindestreck inte behövs. Skriv alltså: Skypesamtal, Facebooksida, Youtubekanal, Twittertext, Instagrambild.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej