Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ska man förkorta kilometer i timmen km/tim. eller km/h?

Svar:

Båda förkortningarna är korrekta, så det beror på vilken text man skriver.

Km/h lämpar sig bäst i internationella tabeller och då man har mycket ont om plats. Annars är km/tim. (eller km/tim, utan punkt) att föredra för svenska läsare, och i löptext är det bäst att skriva ut kilometer i timmen.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej