Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur används nästan och knappt? Betyder de samma sak?

Svar:

Både knappt och nästan har sedan länge den etablerade betydelsen ’inte fullt’. Men det finns ibland en nyansskillnad mellan orden.

Knappt har traditionellt använts när något är mindre eller sämre än väntat:

Det kom knappt 100 personer på föreläsningen, så många platser stod tomma.

Nästan har traditionellt använts neutralt, eller när något är mer eller bättre än väntat:

Klockan är nästan två.
Det kom nästan 100 personer till föreläsningen, så vi fick byta till en större lokal.

Numera används knappt också neutralt, som ett konstaterande utan någon förväntan om att det borde ha varit fler eller mer:

Det var knappt 100 personer på föreläsningen, och alla verkade vara väldigt intresserade av ämnet.

Knappt är alltså ett ord som språkbrukare kan tolka på lite olika sätt. Ofta visar sammanhanget vilken betydelse som är aktuell, men vill man vara säker på att bli tolkad på rätt sätt kan man använda nästan, lite färre/mindre än eller nästan inte, i stället för knappt.

Fördjupning:
Avsnittet om knappt och nästan i Språkrådet rekommenderar (2023), s. 86–89 (pdf).

Läs även:
Betyder drygt samma sak som ungefär?

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej