Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur böjer man lånord i svenska?

Svar:

Böjning efter svenska mönster
De flesta lånord i svenskan, i synnerhet de som funnits med länge, har fått svenska böjningsändelser. Man skriver betalningar, fåtöljer och skolor, även om de från början var lånord från andra språk och ursprungligen hade andra böjningsändelser. För att kunna hanteras smidigt i svenska texter, behöver inlånade substantiv ett genus, dvs. de måste bli en- eller ett-ord, och de behöver ändelser för plural, genitiv, bestämd och obestämd form.

För lånord rekommenderar vi generellt svenska böjningsmönster, så att orden ska kunna användas i alla böjningsformer i svenska texter. Som förlaga för mönstren används böjningar av ord som liknar det utländska ordet. Ordet designer liknar ordet musiker, eftersom det har en obetonad -er-ändelse, och är ett en-ord. Alltså kan man böja designer efter samma mönster som musiker: en designer, flera designer.

Om man använder svenska böjningsändelser i obestämd form plural underlättar det när man sedan vill lägga till andra böjningsändelser, som bestämd form i plural. Skriver man t.ex. en jury, flera juryer finns det ett mönster att använda också för plural bestämd form: juryerna.

När det finns mer än ett sätt att böja
I vissa fall lever ändelser från det långivande språket kvar i svenskan, parallellt med de svenska. Cello kan i plural heta både cellor och celli, alltså antingen med en svensk eller en italiensk pluraländelse. Båda formerna tas upp i Svenska Akademiens ordlista. Det förekommer också utländska böjningsformer som inte tas upp i ordlistan, t.ex. schemata.

Ibland används ord i en speciell form inom en viss grupp. Celli används mest av personer som sysslar med musik, och genom att använda den formen kan man signalera att man hör till den gruppen.

Strategier när man inte vill böja
Böjningsformerna av inlånade ord kan vara så svårhanterliga att man helt vill undvika dem. Ett sätt att kringgå problemet kan då vara att välja ett annat ord, om det finns en synonym som passar. Man kan skriva seminarier i stället för workshoppar.

Ett annat sätt är att skriva om meningen, så att ordet kan få oböjd form. I stället för att skriva Druvan används för produktion av extremt söta sherrys/sherries/sherryer skriver man Druvan används för produktion av extremt söt sherry av olika sorter.

Ett tredje sätt att hantera böjningsproblem är att lägga till ett böjbart efterled. I stället för radiornas eller radiosarnas skriver man då radioapparaternas.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej