Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan man använda formerna mej, dej, sej i dag i skrift?

Svar:

Det är en stilfråga. I formell text rekommenderar vi mig, dig, sig, men i informell eller talspråksnära text kan man använda mej, dej, sej.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej