Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad heter policy i plural?

Svar:

Policy böjs policyer i plural, och policyerna i bestämd form plural. Jämför med jury, juryer, juryerna; lobby, lobbyer, lobbyerna och ponny, ponnyer, ponnyerna.

Det är vanligt att använda s-plural: policys. Då blir det dock svårt att böja ordet i bestämd form plural. Läs mer om s-plural.

Man kan också försöka undvika pluralformen. I stället kan man tala om ett företags policy i olika frågor, eller ersätta policy med ord som riktlinjer, principer, politik eller inriktning. Ännu ett alternativ är att hänga på ett efterled som går att böja i plural, som policydokument

Läs även: Vad är det för skillnad mellan policy, riktlinje, handlingsplan och rutin?

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej