Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur skriver man en punktlista?

Svar:

En punktlista behöver ha en inledning av något slag. Det kan antingen vara en inledning som tillsammans med de punktade leden bildar en mening, eller en självständig inledning.

Ibland kan rubriken ovanför punktlistan fungera som inledning, exempelvis i Powerpointpresentationer och liknande bildspel. Då är det inte alltid nödvändigt med en särskild inledande text före de punktade leden.

När de punktade leden är en fortsättning på samma mening som inledningen används liten begynnelsebokstav på varje led, och punkt sätts bara ut efter det sista ledet. Kolon används då inte.

Gör gärna en punktlista när

  • texten behöver bli mer överskådlig
  • du vill framhäva viktig information
  • en mening är lång och svårläst.

Om leden är språkligt mer självständiga, används däremot kolon efter inledningen eller rubriken. Om leden är enstaka ord eller väldigt korta satser eller meningar, är det även här lämpligt med liten begynnelsebokstav på leden och punkt enbart efter det sista ledet.

Punktlistor gör texten mer läsvänlig på följande sätt: 

  • bättre överblick
  • tydligare information
  • kortare meningar.

Om leden är hela meningar, och särskilt om de är lite längre, inleds varje led med stor bokstav och avslutas med punkt.

Det här beslutades på mötet: 

  • Vi behöver skriva mer överskådliga och luftiga texter, gärna med punktlistor.
  • Informationen på vår webb ska vara faktagranskad, och källornas tillförlitlighet ska kontrolleras.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej