Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ska man skriva låga tal med siffror eller med bokstäver? Och var går gränsen?

Svar:

Om man ska skriva ett eller 1 beror på sammanhanget. Ju mer angelägen man är om att vara exakt, desto större skäl att använda siffror. I tidtabeller, recept och liknande används därför nästan alltid siffror. Valet handlar även om mängden taluppgifter i en text: ju fler tal, desto större skäl att skriva med siffror. Vill man visa att exakthet är viktigt använder man också siffror; decimaltal skrivs alltid med siffror. Bokstäver används när man bara har någon enstaka taluppgift.

Annars skrivs normalt låga tal med bokstäver, och stora med siffror, och gränsen dras vanligtvis någonstans mellan 12 och 20. Det är dock alltid en bedömningsfråga, och det vore opraktiskt att dra någon exakt gräns. Undvik dock helst att blanda siffror och bokstäver: skriv hellre mellan 11 och 18 än mellan elva och 18.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej