Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skriver man svenskalärare eller svensklärare?

Svar:

Båda varianterna är korrekta. I formell text rekommenderar vi i första hand svensklärare.

När förledet i ett sammansatt substantiv består av ett substantiv som slutar på -a faller slutvokalen ofta bort: flicknamn, fickpengar, skolfrågor, åskväder. Detta är ett mycket gammalt ordbildningsmönster. Men substantiv som har börjat användas som förled under de senaste tvåhundra åren behåller däremot ofta -a: mammaklänning, kassakvitto, massafabrik, pizzabagare, datasystem och villatomt.

För vissa ord, som svensklärare/svenskalärare, engelsklärare/engelskalärare har det då uppstått en variation som diskuterats som en språkriktighetsfråga. Man argumenterade då för att formen svensklärare som är bildad enligt ett äldre mönster, skulle vara den enda korrekta. Formen svenskalärare, som också är regelbundet bildad men enligt det nyare mönstret, uppfattas ofta som vardagligare.

Läs även:

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej