Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vilket genus har sex? Heter det säker sex eller säkert sex?

Svar:

Ordböcker brukar enbart ange t-genus för sex, men sex kan i språkbruket ha både n-genus och t-genus.

I bestämd form är sexet den enda möjligheten. T-formen dominerar tydligt vad gäller skyddat, oskyddat och dåligt sex, båda formerna är ungefär lika vanliga för säker(t), osäker(t) sex, medan n-formen är vanligast när det gäller fri sex. Sex är ett av de substantiv som har så kallat vacklande genus.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej