Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det en borr eller ett borr?

Svar:

Vi rekommenderar en borr i allmänspråkliga sammanhang.

Formen ett borr förekommer i fackspråk. Där används ett borr om borrstålet som man sätter i apparaten, medan hela apparaten kallas en borr. Den skillnaden är alltså fackspråklig. I allmänspråket används en borr generellt.

Borr hör därmed till de substantiv som har så kallat vacklande genus.

Läs även: Kan ett substantiv ha både n- och t-genus?

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej