Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur böjs saffran i bestämd form? Blir det saffranen eller saffranet?

Svar:

Vi rekommenderar i första hand saffranet.

Saffran är ett av ett fåtal substantiv med så kallat vacklande genus. De flesta ordböcker anger både n-genus och t-genus: en fin saffran, saffranen och ett dyrt saffran, saffranet.

När kryddan omnämns i bestämd form är t-genus långt vanligare än n-genus: saffranet.

Det är ovanligt att saffran används tillsammans med artikel eller adjektiv (ett saffran, gotländskt saffran, en god saffran). De få belägg som finns visar att n-genus och t-genus här är ungefär lika vanliga.

Att vi i första hand rekommenderar t-genus i bestämd form beror alltså på att denna form (saffranet) dominerar helt i språkbruket. För konsekvensens skull blir rekommendationen också i första hand t-genus när saffran skrivs med artikel eller adjektiv: ett saffran, gotländskt saffran.

Läs även: Kan ett substantiv ha både n- och t-genus?

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej