Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det flippa ur eller flippa ut?
Svar:
Det kan heta såväl flippa ur som flippa ut. Flippa ur är vanligare än flippa ut, men i sammansättningar som utflippad, urflippad är varianterna med ur- betydligt vanligare än ut-.

Att flippa ur eller ut betyder 'tappa kontrollen över sig själv'.

Uttrycket kommer av engelskans flip out.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej