Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur kan man använda romerska siffror?
Svar:
Romerska siffror är bokstäver, som alltså ska tolkas som tal. De används alltid i ordningstal för regenter och påvar, men förekommer också t.ex. på urtavlor, i sidnumrering i bilagor eller i separata inledningar. Romerska siffror kan vara svårtolkade, en romersk tvåa exempelvis kan tolkas som elva.

I = 1
II = 2
III = 3
IV = 4
V = 5
VI = 6
VII = 7
VIII = 8
IX = 9
X = 10
XI= 11
XX = 20
XXI = 21
XXX = 30
XL = 40
L = 50
LX = 60
XC = 90
C = 100
CC = 200
CD = 400
D = 500
DC = 600
M = 1000
MM = 2000

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej