Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Är peperoni rätt stavat?

Svar:


Ja, det stavas peperoni.

Ordet är ett lånord från italienska och egentligen plural av peperone. Där betecknar det paprika, men i svenskan och i andra språk avses starkare varianter av denna frukt. Peperoni kan också vara kortord för peperonikorv.

I ordböckerna anges ingen pluralform. I formella texter är det enklast att använda nollplural (en peperoni, flera peperoni). Även s-plural förekommer och i informella sammanhang kan man höra formen peperonisar. Läs mer om s-plural och -sar-plural här

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej