Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

God jul önskas ni av Sara eller God jul önskas er av Sara? Hur heter det?

Svar:

Båda formerna går bra.

I meningen Sara önskar er god jul finns två objekt, er, som kallas indirekt objekt, och god jul, som kallas direkt objekt.

Om man gör om meningen till passiv, har man två ordföljder att välja på. Sätter man det indirekta objektet först blir det Ni önskas god jul av Sara. Sätter man däremot det direkta objektet först, kan man ha både God jul önskas ni av Sara och God jul önskas er av Sara.

Enklast är att skriva bara God jul önskar Sara eller möjligtvis God jul önskas av Sara.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej