Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det Målen ligger långt borta eller långt bort?

Svar:

Både borta och bort fungerar i detta sammanhang.

Formen borta används om befintlighet (det ligger långt borta, vara borta från jobbet). Formen bort används främst om riktning (springa långt bort, åka bort), men ibland även om befintlighet. Bort förekommer ofta i jämförelser med lång, längre, längst (det ligger långt bort, hon satt längre bort).

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej