Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Uppfattas neger som ett kränkande ord?

Svar:

Ordet uppfattas som direkt kränkande att använda. I stället kan man använda exempelvis svart, om det är hudfärg som är relevant att ange. Färgad uppfattas också som nedsättande av många.

Ordet neger var en gång den vanliga beteckningen i svenskan, men har sedan länge uppfattats som nedsättande och nu som direkt kränkande. Det hjälper inte att hänvisa till att ordet kommer av latinets niger som betyder ’svart’. Ordet har av utomspråkliga skäl blivit så gott som oanvändbart, och den som använder det riskerar att associeras med rasism. Detta gäller även i sammansättningar som negerboll. Många undviker ordet även när de diskuterar dess användning, genom att referera till det som n-ordet.

Läs även: Hur kan man hantera laddade ord för grupper av människor?

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej