Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det ta det säkra för det osäkra eller ta det säkra före det osäkra?
Svar:
Båda uttrycken är etablerade, men innebörden kan missuppfattas, vilket man bör vara vaksam på. Den betydelse som förekommer i ordböcker är ’föredra ett säkert (men mindre bra) alternativ framför ett (fördelaktigare men) ovissare alternativ’.

När uttrycken missuppfattas tolkas ta det säkra för det osäkra som ’anta att något som är säkert är osäkert’ medan ta det säkra före det osäkra uppfattas som ’ta det säkra först och sedan det osäkra’.

Vill man undvika oklarheter skulle man kunna säga ta det säkra i stället för det osäkra, men det uttrycket är inte särskilt vanligt.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej