Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan altan användas om en uteplats som ligger på marken? Borde inte det heta terrass?
Svar:
Ordet altan är bildat till latinets altus ’hög’ och terrass är bildat till latinets terra ’jord’. Därför kunde det vara rimligt att kalla en uteplats som ligger högt upp för altan och en som har markkontakt för terrass.

Men detta stämmer inte med det faktiska språkbruket. De används om vartannat i allmänspråket. I fackspråk används enbart terrass. Ordet definieras då som ’uteplats som vilar på marken eller på taket på undre våningsplan eller på taket av en byggnad’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej