Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ett adjektiv till skelett, blir det skeletal eller skelettal?

Svar:

Det är inte helt självklart, men vi rekommenderar skeletal.

Stammen i det bakomliggande latinska ordet stavas med ett t. Bildar man ett adjektiv med en ändelse som ursprungligen kommer från latinet som -al är det naturligt att behålla den ursprungliga stavningen av stammen. Så har man också gjort i adjektivet till nummer, där stammen i det bakomliggande latinska ordet stavas med ett m: numerär.

Det finns ordbildningar till skelett med ändelser som inte kommer från latinet, och i dessa bibehålls två t: skelettartad, skelettarisk, skelettera, skelettisk. Av det skälet kunde man även tänka sig skelettal.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej