Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder maximera egentligen?
Svar:
Det kan faktiskt betyda två saker:
1) 'göra så stor som möjligt', t.ex. i maximera vinsten
2) 'sätta en övre gräns för', t.ex. i maximera hastigheten.

Att det finns två betydelser gör att det skulle kunna uppstå oklarheter för läsaren. Det är alltså viktigt att det framgår av sammanhanget vilken betydelse som avses.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej