Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder per definition och hur använder man uttrycket?
Svar:
Per definition betyder ordagrant: ’genom definition’, närmare bestämt ’enligt den definition som finns för detta begrepp’. Hur uttrycket kan användas belyser följande exempel:

"En rättsstat måste per definition vara färgblind. Oavsett åsikter, kön, etnicitet eller sexualitet är en medborgare i en rättsstat alltid huvudperson i statens skyddande uppgifter."

Man menar med detta att en rättsstat definieras som en stat som behandlar alla medborgare lika utan hänsyn till hudfärg, kön, ålder o.d.

Den franska formen par définition är mindre vanlig i svenska texter och blir ofta felaktigt skriven utan accent. Därför är det bättre att skriva per definition.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej