Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad menas egentligen med person med utländsk bakgrund?
Svar:
En person med utländsk bakgrund är i befolkningsstatistiken någon som antingen är född i Sverige eller i ett annat land, och har två utrikes födda föräldrar.

Uttrycket person med utländsk bakgrund föreslogs första gången som term i rapporten ”Begreppet invandrare – användningen i lagar och förordningar” (Ds 1999:48). Det betecknade då såväl utrikes födda personer vilka själva invandrat som personer födda i Sverige med minst en utrikes född förälder. På så sätt ville man begränsa invandrare till att betyda ’person som invandrat’ och inte t.ex. ’barn till person som invandrat’. Definitionen ändrades 2003.

Detta är alltså innebörden av uttrycket person med utländsk bakgrund som juridisk term. I allmänspråket används det vidare, ibland synonymt med invandrare, ibland om någon med en farfar eller farfarsfar eller förfader ännu längre tillbaka som invandrat.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej