Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska förkortningen av erytropoetin skrivas EPO, epo eller Epo?
Svar:
Det bör skrivas med små bokstäver  epo  liksom det bakomliggande uttrycket erytropoetin eller epoetin, som den farmaceutiska benämningen lyder.

Det är ett proteinhormon som stimulerar till ökad bildning av röda blodkroppar i benmärgen.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej