Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man skriva morron och lessen i stället för morgon och ledsen?
Svar:
Formerna morron och lessen är vardagliga former, som återspeglar hur dessa ords normala skriftformer morgon respektive ledsen ofta men inte alltid uttalas. Det gäller speciellt morgon, som allt oftare uttalas bokstavsrätt.

I skrift är det bäst att använda formerna morgon och ledsen.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej