Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skriver man lobbying eller lobbning?

Svar:

Båda formerna lobbying och lobbning förekommer. Vi rekommenderar i första hand lobbying.

Lobbying har lånats in från engelskan. Till lobbying bildades senare verbet lobba. Med utgångspunkt i lobba bildades lobbning i enlighet med det svenska ordbildningsmönstret för -ing och -ning.

Formen lobbying är dock den klart vanligaste, och för lobba och lobbning finns även en annan betydelse, nämligen att spela en boll i en hög lyra avsedd att inte nås av motståndaren.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej