Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad syftar följande tidsuttryck på: förra lördagen, på lördag och nästa lördag? Finns det regler för vad dessa uttryck syftar på?

Svar:

Orden nästa och förra är besvärliga i tidssammanhang. Om man vill undvika tolkningsproblem är det tydligare att i stället säga nu på lördag, lördag i nästa vecka o.s.v.

Vilken lördag vi menar hänger till stor del samman med vid vilken tidpunkt vi yttrar ordet. Ju närmare en lördag vi säger nästa lördag, desto större är sannolikheten att det kommer att tolkas som ’lördag om drygt en vecka’. Säger vi nästa lördag på en måndag kan det tolkas som ’närmast följande lördag’ (på samma sätt som om vi sagt på lördag), men på torsdagen är det större chans att nästa lördag betyder ’lördag i nästa vecka’. Säger vi å andra sidan på lördag på en fredag är risken stor att det tolkas som ’lördag om åtta dar’, eftersom vi normalt skulle säga i morgon när vi syftar på just morgondagen.

Samma problem finns för årstider: tolkningen av nästa sommar beror helt på hur nära en sommar det yttras.

Vissa nästa-uttryck är dock entydiga oavsett när de yttras: nästa år, nästa månad, nästa vecka kan inte missförstås. Det hänger samman med att det inte kan komma några enheter av samma slag mellan innevarande år, månad, vecka och nästa år, månad, vecka.

Tolkningsproblemen beror alltså på att det kan komma ett oklart antal dagar mellan i dag och nästa lördag, liksom det kan komma ett oklart antal årstider mellan innevarande årstid och nästa sommar. Om man vill vara tydlig är det säkraste tipset att formulera om.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej