Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Bör man skilja på själv och ensam?
Svar:
I sammanhang där det kan uppstå tvetydigheter är det viktigt att hålla isär orden eller på annat sätt klargöra vilken betydelse hos själv som avses.

Grundbetydelsen hos de två orden är olika. Själv betyder 'utan någon annans hjälp'; '(som avser) den egna personen', medan ensam betyder 'utan någons sällskap'. Men betydelserna ligger ganska nära varandra, och det har blivit allt vanligare att använda själv i betydelsen 'ensam'. I meningar som

Jag var själv hemma

förstår man att själv betyder 'ensam' i sammanhanget. Men för meningar som

Kalle fick äta själv

kan det uppstå tolkningsproblem. Betyder det att Kalle åt utan sällskap eller att ingen behövde mata Kalle eftersom han klarar av att äta utan hjälp? Om det är den förstnämnda betydelsen som avses bör man använda ensam.

Det finns dock en del som tyder på att det finns en ovilja att säga att man till exempel äter ensam eller bor ensam. Detta kan bero på att ensam kan ge associationer av övergivenhet och ensamhet, något som är negativt laddat. För den självvalda ensamheten används därför ofta själv:

Kalle gillar att bo själv.

Om ordet ensam eller själv passar bäst beror alltså delvis på sammanhanget.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej