Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Jag läste i en tidning att "raketer träffat en flygbas som huserar amerikanska trupper". Kan verbet husera användas på samma sätt som hysa?

Svar:

Enligt ordböckerna betyder husera att 'härja, vistas, hålla till' samt att 'ut­öva (störande) verksamhet utan hän­syn till om­givningen'. Det förekommer att husera konstrueras med objekt och fungerar som synonym till hysa: "Tunisien, som dittills huserat Abu Abbas terrorgrupp, agerade hårt och kastade ut honom." Vissa läsare kan reagera på att husera används så, men belägg på den användningen finns sedan länge i olika typer av texter, som bloggar och tidningar.

Verbet husera är inlånat från tyskan. Från början hade det en mer negativ innebörd, ’rumstera, härja’. Senare har verbet fått den mer neutrala betydelsen ’hålla till’. Konstruktionen av husera med objekt skulle kunna bero på att ordet är bildat till hus och att betydelsen 'ge husrum/hysa' ligger nära den neutrala betydelsen. Betydelseglidningen skulle också kunna vara en påverkan från engelskans to house somebody.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej