Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
När använder man tillbaka respektive tillbaks?
Svar:
Tillbaka är den form som används i normal sakprosa. Formen tillbaks uppfattas av många som vardagligare. Därför är den betydligt ovanligare i skriftspråk.

Som förled i sammansättningar används alltid tillbaka-: tillbakabildad, tillbakadragen, såväl i tal som i skrift.

Båda formerna är bildade av till + bak i betydelsen 'rygg'. Ordet till styrde förr genitiv: baka är äldre plural genitiv och baks är singular genitiv.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej