Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Tar man verkligen seden dit man kommer? Det låter som att man tar med sig seden dit. Borde man inte ta seden där man kommer?

Svar:

Ja, det heter ta seden dit man kommer.

Eftersom det heter exempelvis Företagen söker sig naturligtvis dit där de bästa villkoren finns och Företagen söker sig naturligtvis till de platser där de bästa villkoren finns, så kunde det också heta ta seden där dit man kommer. Men det finns inga belägg för att någon sådan variant skulle ha använts, utan talesättet är i dag helt stelnat i formen ta seden dit man kommer.

Innebörden i talesättet är att man bör rätta sig efter traktens seder.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej