Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varför skriver vi stjärna och skjorta när orden uttalas med sje-ljud?
Svar:
Det beror på att vår nuvarande stavning speglar ett äldre uttalsskick. Tidigare uttalades konsonanterna i stj- och skj- var och en för sig. På 1700-talet spred sig ett uttal med sje-ljud, och man tror att övergången till det uttalet var avslutad vid 1800-talets början.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej