Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

När brukar man använda tecknet &?

Svar:

Tecknet & (och-tecken) används ibland i stället för och i firmanamn, som i Andersson & Pettersson AB, och mellan författare i litteraturuppgifter, som i Ali & Mäkinen, 2019. Vi rekommenderar inte att tecknet används i andra sammanhang, t.ex. i vanlig löptext eller i rubriker i stället för och. Man har mellanrum före och efter tecknet.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej