Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
I vilka sammanhang kan man använda uttrycket gå av stapeln? Jag använder det ofta om olika händelser såsom konserter och dylikt.
Svar:
Ja, det är i den överförda betydelsen ’äga rum’ som uttrycket numera används. En konsert eller en konferens kan alltså gå av stapeln.

Den ursprungliga betydelsen kommer från det tillfälle då ett fartyg sjösätts. Stapeln eller stapelbädden är en ställning på vilken fartyg byggs.

Även sjösätta används i metaforisk betydelse liknande den för gå av stapeln.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej