Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det han har inte kunnat gjort det?

Svar:

Enligt standardnormen heter det han har inte kunnat göra det.

I mindre formellt språkbruk inom vissa dialekter är det dock vanligt med dubbelt supinum, alltså kunnat följt av gjort, i stället för supinum plus infinitiv, alltså kunnat följt av göra. Dubbelt supinum kan reta en del läsare eller lyssnare som fått lära sig att det är fel, men det är väldigt liten risk att meddelandet missförstås.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej