Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad är det som avgör om ett ord stavas med -tialism eller -sialism på slutet? Skriver man t.ex. konsekventialism eller konsekvensialism?

Svar:
Vi rekommenderar konsekventialism.

Svenskans substantiv på -ens går ytterst tillbaka på latinska substantiv på -tia eller på substantiverade perfektparticip. Det kan ibland vara svårt att fastställa vad som gäller för ett enskilt ord. Exempelvis kan frekvens komma av substantivet frequentia eller av participformen frequens, i genitiv frequentis.

När adjektiv bildas till svenska ord på -ens förekommer två mönster: antingen ersätts substantivets slut-s med -t, t.ex. frekvens: frekvent, eller också läggs ändelsen -iell till efter att substantivets -s har bytts mot -t, t.ex. frekventiell. Det -t som finns med då har sitt ursprung i den latinska stamformen. Det är alltså så att den svenska ordbildningen tar hänsyn till den latinska stammens konsonantism: differens motsvaras av differentiell, essens av essentiell, existens av existentiell, potens av potentiell. Därför kan konsekventialism och konsekventiell också betraktas som regelbundet bildade former till konsekvens.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej