Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska det heta trafiknykterhetsbrott eller trafikonykterhetsbrott?
Svar:
Det finns ingen egentlig betydelseskillnad mellan de två uttrycken. Ett trafiknykterhetsbrott är ett brott mot trafiknykterheten. Ett trafikonykterhetsbrott är ett brott som består i trafikonykterhet. Båda uttrycken förefaller lika användbara, men man bör för enkelhetens skull använda det uttryck som kan hittas i lagtexter eller förarbeten till lagtexter, alltså trafiknykterhetsbrott.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej