Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Betyder gravvård ’vård av grav’ eller ’gravsten’?
Svar:
Ordet gravvård har i första hand betydelsen ’gravmonument’. Vård används här i betydelsen ’minnesmärke’. Naturligtvis skulle gravvård också kunna stå för betydelsen ’vård av grav’, och det gör den också ibland, som i följande notis:

"Nu har privatiseringsivern i sjukvården spridit sig till svenska kyrkan. I Hörby ska kyrkan spara pengar genom att låta ett privat företag ta hand om all gravvård."

Risken för missförstånd gör att man – om man tänker på den – är lite försiktig med den senare användningen. Om det är skötseln som avses, är det därför bättre att använda ordet gravskötsel eller gravtillsyn.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej