Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Har ni något förslag på svensk översättning av empowerment?
Svar:
Grundbetydelsen kan uttryckas med fraser som göra oberoende, skapa möjligheter för, överföra makt, ge befogenhet. Beroende på sammanhanget kan olika mer specifika översättningar vara aktuella, t.ex. decentralisera beslutsrätt eller självstudier.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej