Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Är det korrekt att skapa tautologiska uttryck som it-teknik, cd-skiva, mbl-lag, kbt-terapi och pc-dator?

Svar:

Det är ofta inget problem, särskilt inte i de fall där förkortningen fått karaktär av självständigt ord. Sammansättningar som cd-skiva och liknande kan emellertid uppfattas som ologiska. Förkortningen cd består av orden compact och disc, och eftersom disc betyder 'skiva' kan sammansättningen cd-skiva alltså uppfattas som en onödig dubblering.

Sammansättningar mellan främmande förkortningar och svenska efterled kan ibland vara motiverade. För det första kan den främmande förkortningen vara svårbegriplig, vilket gör att man av tydlighetsskäl vill skriva ut efterledet. För det andra behöver man efterledet om man vill böja ordet. Det kan kännas konstigt att skriva ISBN:et, där N står för det engelska number. Man skriver då ut det svenska nummer: ISBN-numret.

Mer tveksamma är sammansättningar med svenska led av typen mbl-lagen (l = lag) och it-teknik (t = teknik). Behöver man det förtydligande efterledet är det bättre att skriva ut hela uttrycket, d.v.s. hellre skriva informationsteknik än it-teknik.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej