Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Sladdlös eller trådlös? Vad är den korrekta benämningen på en telefon som är ansluten till det fasta telenätet, med en handenhet som är fysiskt skiljd från huvudenheten?
Svar:
En bärbar hemtelefon som kopplas till en basstation bör kallas sladdlös telefon.

Den övergripande termen trådlös betecknar dels mobil kommunikation, dels sladdlös anslutning till tele- eller datornät.

De trådlösa telefonerna kan delas in i radiotelefoner och sladdlösa telefoner. Mobiltelefoner är ett exempel på radiotelefon, med en närmast obegränsad räckvidd. I en sladdlös telefon har sladden mellan luren och telefonens basenhet ersatts med en radioförbindelse eller en optisk förbindelse. Räckvidden brukar vara relativt begränsad.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej