Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Är det korrekt att skriva kommer få i stället för kommer att få, alltså att utesluta infinitivmärket att?

Svar:

Det är numera ganska vanligt att kommer konstrueras utan att. Det betraktas inte längre som fel, även om kommer att fortfarande är det vanligaste i tryckt text.

Därmed fungerar komma som många andra verb som kan konstrueras både med och utan att: börja, sluta, pröva m.fl. Jämför en mening som Han lovade (att) börja (att) försöka (att) sluta (att) röka.

Andra hjälpverb konstrueras alltid utan att: Vi vill/kan/ska/får/måste/bör .

Företeelsen är inte heller så ny som man kan tro. Ett känt exempel är från Strindbergs novell Måste i Giftas: Så har han gjort i tolv år och så kommer han göra till döddar.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej