Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Är det korrekt att skriva kommer få i stället för kommer att få, alltså att utesluta infinitivmärket att?

Svar:

Det är numera ganska vanligt att kommer konstrueras utan att. Det betraktas inte längre som fel, även om kommer att fortfarande är det vanligaste i tryckt text. Andra hjälpverb konstrueras alltid utan att: Vi vill/kan/ska/får/måste/bör komma. Men kommer uppför sig numera som många andra verb som kan konstrueras både med och utan att: börja, sluta, pröva m.m. Jämför en mening som Han lovade (att) börja (att) försöka (att) sluta (att) röka.

Företeelsen är inte heller så ny som man kan tro. Ett känt exempel är från Strindbergs novell Måste i Giftas "Så har han gjort i tolv år och så kommer han göra till döddar".

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej