Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Låter inte synliggöra och möjliggöra krångligare än göra synlig och göra möjlig?
Svar:
Ett sammansatt ord som synliggöra kan kanske uppfattas som otympligt, men är i alla händelser klart etablerat. Sådana här sammansättningar är ofta mer entydigt abstrakta och överförda i sin betydelse än motsvarande fraser.

Det sammansatta ordet kan vara syntaktiskt smidigt att använda. Normalt placeras ju objektet mellan göra och synlig: Det gäller att göra kvinnor mer synliga. Har man ett långt och tungt objekt, som t.ex. en att-sats, fungerar ofta synliggöra smidigare: Det gäller att synliggöra att kvinnor utför mer obetalt arbete.

Det samma gäller möjliggöra, åskådligöra, levandegöra.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej