Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vilket ord är det som förkortas som P i uttrycket sätta P för något?
Svar:
Ursprungligen är P en förkortning för pest. Man kritade tecknet som varningstecken på hus där smittade bodde.

Uttrycket sätta P för något är förmodligen lånat från tyskans Ich will ein P für das Haus schreiben (’jag ska skriva ett P för huset’). Det ska ha använts för att beteckna att man blivit illa mottagen i ett hus och inte hade för avsikt att återvända till det.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej